top of page
beach.jpeg

VELKOMMEN TIL PSYKOLOG-KOLLEKTIVET

profesjonell hjelp

Individuell terapi - parterapi - familieterapi - veiledning - kurs - undervisning

Velkommen: Welcome
Megaphone

NYHETER!

Vi tilbyr "krisepakker" for par og familier i opplevd krise uten ventetid

Velkommen: Feature

Bakgrunn

Psykologkollektivet består av tre erfarne psykologer som jobber utifra en bred teoretisk bakgrunn. Vi tilpasser den terapeutiske oppfølgingen til den enkelte klient sine behov og utfordringer. Vi har videreutdanninger innen blant annet dynamisk, kognitiv, systemisk og familiebasert terapi. Vi tilbyr oppfølging på norsk, engelsk og tysk.


Eksempler på tilstander som kan være aktuelle å søke hjelp for hos oss er:

Angst og depresjon

Stress og utbrenthet

Søvnvansker

Psykosomatiske plager

Traumer og belastende livshendelser

Relasjons- og samlivsvansker

Spiseforstyrrelser

Identitet og seksualitet

Velkommen: Famous Quote
beach.jpeg

VÅRE PSYKOLOGER

Velkommen: Services

PSYKOLOGSPESIALIST
EDLE HOFSLI

Spesialist i klinisk voksenpsykologi og tilbyr primært individualterapi for voksne. Har drevet privat praksis siden 2011 etter ti års erfaring (2001) fra sengepost og poliklinikk i det offentlige psykiske helsevern, også med ungdommer. Videreutdanning i ISTDP (Intensiv Korttidsdynamisk psykoterapi), EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprosessing) og lang erfaring med Mindfulness.
Ta kontakt:
Mobil: 904 73 898
Email: psykologedlehofsli@gmail.com
www.psykologedlehofsli.no

edle2.jpeg
PKMonica_edited_edited_edited_edited.jpg

PSYKOLOGSPESIALIST
MONICA BERTINUSSEN

Har arbeidet som psykolog siden 2002 og ble godkjent spesialist i klinisk psykologi i 2012. Har jobbet i Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) siden 2007 og i privat praksis siden 2014. Har erfaring med barn, voksne, foreldre og par. Gir også veiledning og holder kurs og foredrag. Videreutdanning i Intensiv Korttidsdynamisk psykoterapi (ISTDP) og Systemisk Familieterapi. Er under utdanning for å bli sertifisert EMDR-terapeut og fasilitator for IBSR/The Work.
Ta kontakt:
Mobil: 924 13 238
Email: bertinussen@yahoo.com

VÅRE TJENESTER

indi terapi.jpeg

INDIVIDUELL TERAPI

Det kan være mange grunner for å velge å gå i terapi. Noen sliter med angst, depresjon eller indre tomhet. Andre kan kjenne på lav selvfølelse, stress eller fysiske plager. Symptomene kan oppleves som å ha samlet seg opp over tid eller de kan ha staret mer akutt i forbindelse med f.eks. et overgrep, et familiært dødsfall eller etter en relasjonell konflikt. I de terapeutiske samtalene tar vi utgangspunkt i hvor du som hjelpesøkende befinner deg. Sammen setter vi noen mål som vi i fellesskap kan arbeide mot. Vi tilbyr individuell terapi som enkelttimer eller som flere sammenhengende timer i en "blokkterapi". Blokkterapi kan være spesielt hensiktsmessig for dem som ønsker å jobbe mer intensivt over kortere perioder eller for dem som bor utenfor Stavanger.

couple.jpeg

PARTERAPI/KURS FOR PAR

Parterapi kan hjelpe dere med å få til å snakke bedre sammen slik at dere forstår hverandre og føler dere sett i parforholdet. En god kommunikasjon bygger grunnlag for at parforholdet kan fungere som en trygg base der dere både støtter hverandre men også inspirerer hverandre. Deltagelse på et kurs for par kan fungere som en oppstart til en oppfølgende parterapi eller bare som et enkeltstående tiltak for at dere skal få det litt bedre i parforholdet.

familiehender.jfif

FAMILIETERAPI/FAMILIESAMTALER

Familieterapi og familiesamtaler kan hjelpe dere som familie med å få til å snakke bedre sammen. En god kommunikasjon bygger grunnlag for at familien kan fungere som en trygg base der alle familiemedlemmer opplever seg forstått og hørt og der dere støtter hverandre.

farogbarn.jfif

KURS FOR FORELDRE

Noen ganger kan det oppleves overveldende å skulle være foreldre. Kanskje oppstår det ofte konflikter eller det er vanskelig å forstå barnet sitt. Da kan det være hensiktsmessig å få litt profesjonell hjelp og samtidig kunne utveksle erfaringer med andre foreldre.

gruppe.jpeg

GRUPPETERAPI


Gruppeterapi er en effektiv måte å arbeide med egne psykologiske vansker på sammen med andre. I gruppeterapi får en mulighet til å erfare at andre kan ha samme vansker som en selv. Dette kan bidra til at en føler seg mindre alene og stigmatisert som igjen kan bidra tile en opplevelse  gjensidig støtte i arbeidet med egne prosesser. I gruppeterapi legges det vekt på å dele egne konfliktfylte tanker og følelser for å forstå seg selv og andre bedre. 

Forskning viser at gruppeterapi er minst like virksom som individualterapi.

camera.jpeg

VEILEDNING

Veiledning av psykologer og annet helsepersonell. Vi tilbyr også veiledning for andre yrkesgrupper som ønsker å lære mer om kommunikasjon og psykisk helse. Vi tilbyr både individuell veiledning og veiledning i gruppe samt veiledning privat og til bedrifter.

stoler.jfif

UNDERVISNING

Noen ganger kan det være hensiktsmessig å fordype seg i et tema enten som privatperson eller som bedrift. Vi tilbyr kurs og undervisning med varierte tema og kan tilpasse innholdet etter behov.

Velkommen: Services
beach.jpeg

KRISER

Noen ganger treffer livet oss hardt og brutalt og det å stå i opplevd krise er utfordrende for oss alle. Da kan det være hensiktsmessig å få hjelp til å sortere og å få støtte til å stå stødig. Vi tilbyr "krisepakker" for par og familier i opplevd krise uten ventetid

Krisepakker for par 

Stor Krisepakke innebærer at vi jobber intensivt over tre dager

Dag 1 består av to timers oppstartsamtale hvor vi sammen ser på hvilke utfordringer dere har i parforholdet akkurat nå, hvordan dere egentlig ønsker å ha det og hva som kommer i veien for å ha det slik. Her ser vi både på de vanskene som oppstår mellom dere og det som oppstår i hver av dere individuelt. 

Dag 2 består av 2-3 timer individualterapi for hver av dere. Her jobber vi individuelt og dyptgående med fokus på følelser og tilhørende reaksjonsmønstre som oppstår i parforholdet. Ut fra denne sorteringen jobber vi konkret med hvordan dere kan kommunisere egne følelser og behov på en konstruktiv måte.  

Dag 3 består av to timer hvor vi sammen integrerer det dere har jobbet med individuelt på dag 2. Her har vi hovedfokus på praktiske kommunikasjonsøvelser. God kommunikasjon er kilde til økt trygghet og nærhet. 

Vår erfaring med denne store krisepakken er at dyptgående og intensivt arbeid skaper endring som varer. Vi ser at det å øve på konstruktiv kommunikasjon i kombinasjon med sortering av følelser og behov fører til en mer integrert forståelse av seg selv og den andre. 


Liten Krisepakke innebærer at vi arbeider intensivt over to dager 

Dag 1 består av to timers oppstartsamtale hvor vi sammen ser på hvilke utfordringer dere har i parforholdet akkurat nå, hvordan dere egentlig ønsker å ha det og hva som kommer i veien for å ha det slik. Her ser vi både på de vanskene som oppstår mellom dere og det som oppstår i hver av dere individuelt.

Dag 2 består av to timer hvor vi jobber konkret med praktiske kommunikasjonsøvelser. God kommunikasjon er kilde til økt trygghet og nærhet. ​

Krisepakkene kan også tilpasses familier og enkeltindivider. Vi tilbyr også parsamtaler på 60 og 90 minutter. Ta kontakt for mer informasjon om dette.

Vi har ingen akuttfunksjon så hvis du har behov for mer akutt hjelp anbefaler vi at du tar kontakt med din fastlege eller legevakten som evt. kan henvise deg til ditt distriktspsykiatriske senter (DPS).

Velkommen: About Therapy

PRISER

Individualterapi​

 • 50 min 1500kr

 • 60 min 1800kr

 • 90 min 2700kr

 • 3 timers blokk 5400kr

Kveld/helg

 • 50 min 1750kr

 • 60 min 2100kr

 • 90 min 3150kr

 • 3 timers blokk 6300kr


Parterapi

 • Parsamtale 60 min: 2100kr​

 • Parsamtale 60 min helg: 2400kr

 • Parsamtale 90 min: 3150kr​

 • Parsamtale 90 min helg: 3600kr

 • «liten Krisepakke» for par 10.000kr

 • «stor Krisepakke» for par 25.000kr

Veiledning ​

 • Foreldreveiledning 50 min: 1750kr

 • Veiledning av helsepersonell-individuell 50 min: 1750kr

 • Veiledning av helsepersonell-gruppe 90 min: 3500kr


Ta kontakt for flere priser. Det vil legges til et gebyr på 5 kr for e-faktura.

Velkommen: About Therapy

KONTAKT

Niels Juels gate 10, 4008 Stavanger

Thanks for submitting!

Velkommen: Contact
bottom of page